top of page

Externe ondersteuning

CLB

 

Missie

De vrije CLB's kiezen resoluut voor de leerling. Dat is hun taak. Samen met scholen en partnerorganisaties wordt dit waargemaakt.

Het CLB helpt. Het CLB gaat voor het belang van kinderen en jongeren. Ze creëren onderwijskansen en versterken maatschappelijke participatie. Samen vormen ze een netwerk van autonome centra. Ze geloven in de kracht van het vrij initiatief. Ze werken daarbij op het kruispunt van onderwijs, welzijn, gezondheid en werk.

 

Visie

De cliënten en partners weten waar het CLB voor staat. De leerling is zelf eigenaar van zijn traject en krijgt in dialoog ondersteuning en zorg op maat die geïntegreerd is in zijn leefwereld. Het CLB komt op voor elke leerling, zeker wanneer die in zijn ontwikkeling bedreigd is. Ze zijn de spil tussen onderwijs, welzijn, gezondheid en werk. Ze werken schoolbetrokken met respect voor het pedagogisch project van de school.

 

OCB

 

Missie

Het Onderwijscentrum Brussel wil de kansen van alle kinderen en jongeren in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel vergroten. Al deze kinderen en jongeren moeten vanuit hun sociale, culturele en talige diversiteit de kansen krijgen om de eindtermen te behalen. Een hoog welbevinden en een sterke betrokkenheid zijn hiervoor cruciaal. Het Nederlandstalig onderwijs in Brussel vindt in het OCB een deskundige partner om aan deze gezamenlijke missie te werken.

Visie

Het Onderwijscentrum Brussel vormt en ondersteunt schoolteams. Een team van onderwijsondersteuners werkt samen met scholen, directies en leerkrachten om hun professionaliteit te verhogen. Deze ondersteuning gebeurt in afstemming en complementariteit met de reguliere begeleiding (Centra voor Leerlingenbegeleiding, Pedagogische Begeleidinsdiensten, etc).

De deskundigheid van het OCB situeert zich voornamelijk op volgende domeinen:

Taal en meertaligheid

Omgaan met diversiteit en armoede

ICT en mediawijsheid

Ouder- en buurtbetrokkenheid

Brede school, breed leren en spel & spelen

De werking van het Onderwijscentrum Brussel is gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten. Via tal van acties en projecten worden deze inzichten ook actief uitgedragen. Binnen het OCB gaat veel aandacht naar studie en reflectie over onderwijs in een meertalige en grootstedelijke context. Op deze manier tracht het OCB zijn expertise steeds verder te ontwikkelen.

 

Meer informatie over OCB kan je vinden via http://www.onderwijscentrumbrussel.be/

 

 

GEMEENSCHAPSCENTRUM WABO

Onze school werkt heel actief samen met gemeenschapscentrum WaBo http://www.wabo.be/ en de bib van Watermaal-Bosvoorde http://www.watermaal-bosvoorde.bibliotheek.be/

Met het jeugdproject WaboDam organiseren de gemeenschapscentra WaBo en Den Dam in Watermaal-Bosvoorde en Oudergem allerlei activiteiten voor kinderen en jongeren van 4 tot 15 jaar. Naast wekelijkse activiteiten zijn er ook knotsgekke vakantiespeelweken en sportkampen.

Met het ‘jeugdatelier ’t Paddenstoeltje’ bieden we het hele jaar door creatieve spelmogelijkheden op

zaterdagochtend aan.

ONWB (Ondersteuningsnetwerk)

Een ondersteuningsnetwerk is een samenwerking van vier partners, namelijk het buitengewoon onderwijs, het gewoon onderwijs, het CLB en de pedagogische begeleidingsdienst.

Het team is multidisciplinair samengesteld en bestaat zowel uit leerkrachten als paramedici (kinesisten, logopedisten, ergotherapeuten, psychologen, …).

De dagelijkse leiding is in handen van een coördinatiecel bestaande uit een algemeen coördinator en vier teamcoördinatoren.

Het Ondersteuningsnetwerk werkt volgens acht werkingsprincipesOndersteuning op maatFlexibele inzetEfficiënte inzetMaximaal effect op de klasvloerZorgregie in de gewone schoolRecht op ondersteuningProfessionalisering


Het doel van de ondersteuning is inclusief onderwijs versterken door middel van het handelingsbekwamer maken van leerkrachten in het omgaan met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

bottom of page