top of page
8625F987-C6DB-4777-B274-6AE42871C5E1.jpe

Oudercomité

Geen stabiel huis zonder een stevige bodem! Alles staat of valt met een goede samenwerking en een oprechte vertrouwensrelatie tussen school, ouders én de leerling. Samen, open, constructief, gelijkwaardig en respectvol zijn kernwoorden die wij als school hoog in het vaandel houden.

 

Leraren en ouders dienen elk erkend te worden in hun deskundigheid. Enerzijds is er het vertrouwen in de pedagogische aanpak van de leraar; anderzijds is er de ouder die zijn of haar kind het best kent. Beide partijen streven ouderbetrokkenheid na vanuit eenzelfde motief: bijdragen aan een goede opvoeding en ontwikkeling van het kind. (VCOV)

Hebt u vragen, opmerkingen of nieuwe ideeën, spreek ons dan gerust aan of stuur een mailtje.

Leden

Stephanie Kerveyn - stephaniekervyndm@gmail.com

Sandrine Herinckx - sandrine_herinckx@hotmail.com

bottom of page